پایان نامه ارشد

c (867)

طراحی آموزشی مبتنی برروش نظامدارواکت (VAKT) وتأثیرآن برکاهش اختلالات نوشتاری کودکان پسر پایه دوم ابتدایی شهر سنندج فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. فصل اول : کلیات مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..10 بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………..12 ضرورت و اهمیت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (868)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه تکنولوژی آموزشی عنوان پایان نامه : بررسي راهكارهاي گسترش نوآوري در موسسات آموزش عالي بر مبناي مدل مالكوم بالدريچ (مطالعه موردي دانشگاه ايلام) استاد راهنما : ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (869)

توصیف و بررسی عوامل موثر بر اصول برنامهسازی خلاق در رادیو و شناخت ابعاد و مولفه های آن فصل اول كليات و طرح تحقيق 1-1- طرح مسئله تاریخ تحول تکنولوژیهای ارتباطی نشان داده است وقتی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (870)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه روانشناسی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ( M.A ) گرايش:کودکان استثنایی عنوان : Nnnnn بررسی تحلیلی ویژگی های زیستی، شناختی، روانی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (871)

چکیده مهارت هاي اجتماعي يكي از عوامل و اجزاء اصلی اجتماعي شدن افراد درهمه ی جوامع انسانی و فرهنگ ها ست. مهارت های اجتماعی مجموعه رفتارهای آموخته شده و مورد پذیرشی است که فرد را ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (872)

طراحی الگوي آموزشي بهداشت و ايمني کار بر اساس مدل كرامپ و بررسي تأثير آن بر ارتقاء سطح مهارت هاي كارآموزان شهر ايلام » -چکیده: پژوهش حاضر با هدف « طراحی الگوي آموزشي بهداشت و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (873)

فصل اول مقدمه: هوش یکی از جذاب ترین وجاب ترین فرایندهای روانی است که جلوه های ان در موجودات مختلف به میزان متفاوت مشاهده می شود..به یک معنا می توان گفت: که ما دو مغز ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (874)

بررسی و مقایسه رابطه خلاقیت با بعد های شخصیت افسردگی،انحراف اجتماعی پارانویایی واسکیزوفرنی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد سرپل ذهاب در سال 91-90 ( فصل اول) مقدمه: پديده خلاقيت و نوآوری مانند ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (875)

فصل اول مقدمه نخستین کانون برای تربیت وسازندگی انسان خانواده است بنابراین اگر خانواده محیط سالم داشته باشد ونیازهای جسمانی وروانی افراد خویش را برآورده سازد جامعه به خدمات جانبی وجبرانی کمتری برای خانواده نیازپیدا ادامه مطلب…

By 92, ago