پایان نامه ارشد

c (914)

“M.Sc” – ١ الفأ “M.Sc” – ب ج سپاس خداي مهربان را که اندیشهام داد و توان آموختن … در پایان بر خود لازم میدانم که از جناب آقایان که راهنماي بنده در این زمینه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (915)

دانشکده علوم انساني و اجتماعي پاياننامهي دورهي دکتري در رشتهي جامعهشناسي مسائل اجتماعي ايران موضوع: جنسيت و شهروندي در تهران: مطالعهي جامعهشناختي تفاوتهاي جنسيتي در حق به شهر استاد راهنما: دکتر محمود شارعپور استاد مشاور: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (916)

وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری دانشگاه شهيد بهشتی دانشکده علوم زمين گروه آموزشی جغرافيای انسانی پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ( M.Sc. ) رشته: جغرافیا و برنامهریزی شهری عنوان: مدیریت پایدار شهری با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (917)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc” مهندسی برق – قدرت عنوان : شناخت و بررسی اجزای تلفات در شبکه های توزیع و ارائه راه حلهایی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (901)

دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری عنوان: توقیف اموال فکری استاد راهنما: دکتر مهدی زاهدی استاد مشاور: دکتر حمید عزیزی مرادپور تهیه کننده: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (913)

بسم الله تيمّناً بذکره و به نستعين1 أحمدُ الله علي نوالِه، و الصلوة علي نبيّه2 محمّد و آله؛ أمّا بعد فإني انتهزتُ قبلَ هذا الزمان وسَناً مِن نواظر الدوران، و سَناً في غياهب الطّوارق و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (902)

دانشگاه قم دانشکده آموزشهای الکترونیکی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی عنوان: تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن استاد راهنما: دکتر اسداله امامی استاد مشاور: دکتر محمد باقر پارساپور نگارنده: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (903)

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم کلیه امتیازهای این پایاننامه به دانشگاه بوعلی سینا تعلق دارد. در صورت استفاده از تمام یا بخشی از مطالب این پایاننامه در مجلات، کنفرانسها و یا سخنرانیها، باید نام دانشگاه بوعلی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (904)

بسم الله الرحمن الرحیم دانشگاه قم دانشکده حقوق پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری عنوان: تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران استاد راهنما : دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago