آموزشی

۷ فایده بازی های کامپیوتری و موبایل واسه مغز که نمی دونستید

بیشتر آدما با این باور موافق هستن که یادگیری باید همراه با ته مایهای سرگرمی باشه. شاید کمی غافلگیرکننده به نظر بیاد اما علم هم ثابت کرده که بازیای کامپیوتری نه تنها قدرت مغز رو بیشتر بخوانید...

توسط 94، قبل